top of page

Cognitieve 

Gedragscoaching

Cognitieve Gedragscoaching is een systeembenadering die gebruik maakt van cognitieve, gedrags-, imaginaire en oplossingsgerichte technieken. Het is gericht op het verbeteren van prestaties en het verhogen van welbevinden.

Marjon is opgeleid als sociaal psycholoog (Rijksuniversiteit Groningen) en werkzaam als cognitieve gedragscoach. 

De manier waarop we situaties benaderen, we onszelf plaatsen in situaties en de waarde die we toekennen aan situaties, is belangrijk voor beleving en onze eigen uitkomsten. Al in 1958 werd het belang van cognities beschreven door psychiater Alfred Adler. Hij schreef: 'Meanings are not determined by situations, but we determine ourselves by the meaning we give to situations'

 

Cognitieve gedragscoaching start met het inzichtelijk maken van cognities en gedrag. Wanneer uitkomsten van gedrag onwenselijk of niet bevredigend zijn, is het interessant om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om dit te veranderen. Verschillende modellen worden gebruikt om situaties inzichtelijk te maken. Door het analyseren van de verschillende factoren en het aanbrengen van veranderingen, kunnen we gedrag bewegen in richting, resulterend in gewenste uitkomsten.  

 

In de coaching wordt gewerkt aan o.a.: 

  • het helpen opstellen en behalen van realistische doelen

  • het minimaliseren of oplossen van moeilijkheden of problemen

  • helpen met ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en een constructieve manier van omgaan met situaties 

  • helpen bij het wijzigen van denkfouten, het inzichtelijk maken van overtuigingen, automatische handelingen en negatieve gedachten

  • ondersteunen in ontwikkeling van denkvaardigheden, stress-reducerend denken en gedragsvaardigheden

 

Training

Leiding geven, in iedere laag van de organisatie, vraagt naast inhoudelijke kennis, om communicatieve vaardigheden. Samenwerken wordt vrijwel overal gevraagd. Waarom krijgen sommige mensen alles gedaan en hebben anderen met regelmaat strijd met de mensen die zijn moeten aansturen of met wie ze moeten samenwerken? Aansturen, begeleiden, leiding geven en samenwerken vereist een benadering waarbij positieve interactie tot stand komt. 

 

Trainingen moeten aansluiten bij de organisatie om effectief te kunnen zijn; wat is de sector waarin de organisatie zich bevindt, hoe is de organisatie opgebouwd, wat is de bedrijfscultuur, wat is het startpunt van de cursisten, welke partijen zijn betrokken. Daaruit volgt: Wat is het doel van de training en welke middelen zijn nuttig. 

 

Trainingen zijn interactief en gegrond op psychologische theorieën die worden gekoppeld aan de praktijk. Casuïstiek uit het werkveld zorgt voor toepassing van de theorie, waardoor het direct bruikbaar is. De trainingen worden ervaren als leerzaam, motiverend en inspirerend.

 

 

bottom of page